Svoboda, odpovědnost, prosperita!

Jsem předsedou jihomoravského krajského sdružení Svobodných a v podzimních komunálních volbách jsem se ucházel o Vaše hlasy. Díky Vaší podpoře jsem získal mandát v zastupitelstvu obce Ladná. Na mém webu naleznete moji aktivitu jako zastupitele i krajského předsedy. Kontakt společně s podrobnějšími informacemi naleznete zde.

Děkuji za Vaši podporu! 


Díky důvěře většiny členů našeho krajského sdružení jsem se stal jejím předsedou. V návaznosti na funkci jsem nyní členem také Republikového výboru Svobodných. Rád bych navázal na úspěšný komunální rok, na kterém jsem se podílel coby kandidát a místopředseda kraje. Čeká nás období ve znamení eurovoleb a já udělám co bude v mých silách, abychom...

v tomto týdnu jsme si zvolili nové zástupce do Republikového výboru, který je hlavním politickým orgánem strany. V jeho řadách nově zasednou spolustraníci z našeho kraje David Pokorný, Pavel Mises a Roman Bartolšic. Doplní tedy dvojici Jirky Žáka a Terézie Mlýnkové Iškové.

Zastupitelstvo

V pořadí II. zasedání obce Ladná se konalo 26. 11. 2018 v čase od 18:00 do 18:03. Důvodem předčasného ukončení jednání bylo neschválení programu. Program jednání musí schválit nadpoloviční většina všech zastupitelů, v našem případě musí být alespoň pět hlasů pro.

rozhodl jsem se ucházet o vaše hlasy ve volbách předsedy Jihomoravského krajského sdružení Svobodných. Věřím, že zhodnotíte moji dvouletou práci v pozici místopředsedy kraje.

Strana svobodných občanů svolala v pořadí již 11. celorepublikový sněm a to v Olomouci. Zasedání se účastnili mimo mě také další členové Jihomoravského krajského sdružení. V rámci jednání jsem vystoupil v bodu politické rozpravy a poděkoval svým kolegům z krajského předsednictva za odvedenou práci v proběhlých volbách. Zároveň jsem avizoval svůj...

Každý zastupitel může na základě § 94 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Ačkoliv u nás v obci tuto pravomoc dosud žádný ze zastupitelů příliš nevyužíval, rozhodl jsem se být konstruktivní a přicházet s vlastními myšlenkami.

Ve čtvrtek 15. 11. se konala pracovní schůzka zastupitelů s finančním výborem. Hlavním předmětem setkání bylo sestavení návrhu rozpočtu, které náleží právě finančnímu výboru. Účastnit schůzky se mohli pochopitelně všichni zastupitelé, což se také stalo. Samotný návrh rozpočtu se obešel bez jakýkoliv rozepří. Návrh rozpočtu jsme pochopitelně...

před komunálními volbami jsem sliboval transparentnost a otevřenost zastupitelstva našim sousedům. Proto budu komentovat své působení na obci tak, abyste měli co největší přehled o jeho dění. V případě jakýkoliv dotazů se na mě prosím obraťte.