Členství v dozorčí radě

Byl jsem oficiálně vyrozuměn, že mě valná hromada Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava jmenovala do funkce člena dozorčí rady. Stalo se tak na návrh rady města Brna.

Více informací o společnosti: https://www.ccrjm.cz/cz/