Záznam z 8. zasedání zastupitelstva

Milí sousedé,
před volbami jsme slibovali transparentní a otevřený úřad a my plníme sliby. Přestože zastupitelstvo zamítlo můj návrh, aby dosud pořizovaný záznam z jednání byl zveřejňován na webu obce, tak jej po konzultaci s právníky zveřejňuji sám na vlastní náklady. Věřím, že poslouží nejen k informování všech občanů naší obce. #Transparentnost