Zastupitel 

Každé první pondělí v měsíci se schází zastupitelé obce Ladná na pracovní schůzce. Tento týden jsme řešili besedu s občany na téma realizace ČOV, která se uskuteční 6. února 2019. Dalším tématem bylo rozšíření vyhlášky o volném pohybu psů, která by omezovala jejich volný pohyb okolo rybníku Jazérka. Další novinkou je úprava dopravního značení kvůli...

V lednovém mrazíku jsme se všichni s vánoční nadváhou zase sešli a rozhodovali o financích, které vám stát vzal na daních. Ačkoliv toto zasedání bylo krátké, tak proběhlo schválení pro obec velmi významné smlouvy. Pojďme se na to společně podívat.

Ve středu 16. ledna se konalo další zastupitelstvo obce Ladná. Jednání se účastnili všichni zastupitelé. Zřídili jsme nový stavební výbor a za jeho předsedu zvolili zastupitele Kamila Štolla, dále byly schváleny dvě rozpočtové opatření. Nejzásadnějším bodem programu bylo schválení smlouvy o dílo na kanalizaci a ČOV. Tento bod byl schválen 7 hlasy....

úvodem bych rád poděkoval všem občanům, kteří nám dali příležitost a podpořili nás v komunálních volbách. Svoji práci bereme zodpovědně a děláme ji pro vás.

V předvánočním čase se konalo poslední zasedání zastupitelstva tohoto roku. Velmi mě potěšilo, že lidé nejsou k dění v obci lhostejní a účastní se zasedání daleko víc, než v minulém volebním období. Debata byla mnohdy ostrá a vzduchem létaly argumenty všech subjektů. Byly schváleny důležité smlouvy, a to řádově i za desítky milionů. Podívejte se...

Zastupitelstvo

V pořadí II. zasedání obce Ladná se konalo 26. 11. 2018 v čase od 18:00 do 18:03. Důvodem předčasného ukončení jednání bylo neschválení programu. Program jednání musí schválit nadpoloviční většina všech zastupitelů, v našem případě musí být alespoň pět hlasů pro.

Každý zastupitel může na základě § 94 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Ačkoliv u nás v obci tuto pravomoc dosud žádný ze zastupitelů příliš nevyužíval, rozhodl jsem se být konstruktivní a přicházet s vlastními myšlenkami.

Ve čtvrtek 15. 11. se konala pracovní schůzka zastupitelů s finančním výborem. Hlavním předmětem setkání bylo sestavení návrhu rozpočtu, které náleží právě finančnímu výboru. Účastnit schůzky se mohli pochopitelně všichni zastupitelé, což se také stalo. Samotný návrh rozpočtu se obešel bez jakýkoliv rozepří. Návrh rozpočtu jsme pochopitelně...